Kilka słów o naszej organizacji:

- Działalność informacyjna - Działalność charytatywna - Koordynacja działań pomocowych dla trędowatych - Wydawanie materiałów informacyjnych - Działalność edukacyjna - Udział i współorganizacja obchodów Światowego Dnia Trędowatych - Współpraca z organizacjami i ośrodkami zajmującymi się leczeniem chorych na trąd

Dane naszego OPP: