Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Wspieranie osób doświadczonych trudną sytuacją życiową, nagłą,związaną przede wszystkim z utratą zdrowia, co przy swej skali rzutuje na cały system rodziny. Umożliwienie im godnych warunków leczenia,zapewnienie wymaganej rehabilitacji. Możliwości zapewnienia odpowiedniego transportu medycznego aby z danych usług móc korzystać. Udostępnienie i wspieranie akcji 1% w celu uzbierania jak największych kwot finansowych gwarantujących możliwość stałych działań mających na celu poprawę zdrowia zarówno fizycznego jak też psychicznego. Swoje zadania realizowaliśmy przede wszystkim w formie festynów, które zrzeszały niejednokrotnie prawie pół tysiąca osób w ciągu całego trwania. Ponadto realizowane były gale charytatywne, bale, aukcje internetowe, kiermasze z wykonywanym przez osoby wspierające naszych podopiecznych rękodziełem. Akcje były organizowane zarówno w okresie świąt Bożego Narodzenia jak też Świat Wielkanocnych. Przyjacielskie mecze w piłce nożnej, oraz duża akcja osób zaangażowanych w pozyskiwanie sponsorów.

Dane naszego OPP: