Kilka słów o naszej organizacji:

Działalność popularyzacyjną, edukacyjną i wydawniczą. Inspirowanie i pobudzanie społeczeństwa do działań na rzecz poprawy własnego stanu zdrowia. Zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym. Współdziałanie z pokrewnymi organizacjami krajowymi oraz z organami administracji samorządowej i rządowej. Organizowanie szkoleń, kursów i konferencji. Prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa. Organizowanie imprez kulturalnych, integracyjnych, promocyjnych.

Dane naszego OPP: