Kilka słów o naszej organizacji:

- wspomaganie instytucji muzycznych - wspomaganie szkolnictwa muzycznego - fundowanie stypendiów - fundowanie koncertów - fundowanie nagrań muzycznych - fundowanie wydań nut, partytur i książek o tematyce muzycznej - promocję solistów i zespołów -popularyzację i upowszechnienie kultury muzycznej - wspieranie i popularyzację przedsięwzięć z dziedziny kultury i sztuki, w tym: spektakli teatralnych, wystaw plastycznych, fotograficznych, prezentacji filmowych i innych.

Dane naszego OPP: