Kilka słów o naszej organizacji:

działalność na rzecz ochrony dziecka i rodziny, organizowanie pomocy edukacyjnej, udzielanie pomocy w usamodzielnianiu, organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, pozyskiwanie środków finansowych na działalność stowarzyszenia, działalność na rzecz wychowanków i ich rodzin, pomoc wychowankom niepełnosprawnym placówek opiekuńczo- wychowawczych w pokonywaniu niepełnosprawności, pomoc wychowankom placówek opiekuńczo- wychowawczych w rozpoczynaniu samodzielnej egzystencji i usamodzielnianiu się, prowadzenie edukacji psychologicznej, pedagogicznej i zdrowotnej wśród wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych

Dane naszego OPP: