Kilka słów o naszej organizacji:

Działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka oraz prowadzenie ich do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Dane naszego OPP: