Kilka słów o naszej organizacji:

Zgodnie z art. 10 statutu nadrzędnym celem Komitetu Ochrony Praw Dziecka jest ochrona praw i interesów dziecka.

Dane naszego OPP: