Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest troska o integralny rozwój osoby ludzkiej, który umożliwia formację wszystkich wymiarów ludzkiej osobowości - wymiaru fizycznego, społecznego, kulturowego, moralnego i duchowego.

Dane naszego OPP: