Kilka słów o naszej organizacji:

Działanie na rzecz eliminacji zagrożeń sprzyjających chorobom układu krążenia i niesienie pomocy w walce z tymi schorzeniami oraz przeciwdziałanie ich skutkom. Wspieranie placówek służby zdrowia przez zakup sprzętu medyczno- kardiologicznego

Dane naszego OPP: