Kilka słów o naszej organizacji:

wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacenia możliwości edukacyjnych i wychowania dzieci oraz młodzieży

Dane naszego OPP: