Kilka słów o naszej organizacji:

Do celów statutowych LKS należy: - rozwój różnych dyscyplin sportowych, - czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym, - podnoszenie poziomu kulturalnego i sportowego członków klubu.

Dane naszego OPP: