Kilka słów o naszej organizacji:

Cele statutowe Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Kielcach: - inicjowanie i pomoc w organizacji obchodów ważnych rocznic i wydarzeń patriotycznych; - krzewienie postaw patriotycznych; - ochrona miejsc pamięci narodowej, rekonstrukcja i budowa pomników i tablic pamiątkowych; - ochrona cmentarzy, renowacja kieleckich rzeźb i nekropolii; - wspieranie polskości poza granicami kraju, w formie rzeczowej i finansowej.

Dane naszego OPP: