Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Towarzystwa jest prowadzenie działalności naukowej, badawczej, upowszechnianie wiedzy i wyników badań oraz szerzenie wiedzy o regionie.

Dane naszego OPP: