Kilka słów o naszej organizacji:

Niezależna pomoc społeczna osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej. Wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, nauka, edukacja i wychowanie.

Dane naszego OPP: