Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Działalność nieprofesjonalna - statutowa. Celem jest stworzenie warunków do rozwoju twórczości nieprofesjonalnej i dążenie do uznania jej jako istotnego dla rozwoju kultury narodowej. Organizowanie imprez artystycznych w szpitalach, domach dziecka, ośrodkach szkolno-wychowawczych. Organizowanie imprez w domach kultury, Urzędzie Wojewódzkim - wystawy sukcesywne. Udział w konkursach krajowych. Pokazy z dziedziny malarstwa akwarelowego, olejnego, haftu, rękodzieła artystycznego,haftu Richelien, Tolledo, płaskiego, wypukłego, w kolorach, obrazy haftowane -haft kurpikowy. Włączenie się w obchody 15-lecia Uczelni PWSZ w Tarnowie - warsztaty rękodzieła artystycznego: prezentacja procesu twórczego podczas wykonywania różnych dzieł z zakresu malarstwa, w tym ikonowego, rzeźby w drewnie, tkactwa artystycznego czy wyrobu biżuterii. Działalność nieprofesjonalna - statutowa. Celem jest stworzenie warunków do rozwoju twórczości nieprofesjonalnej i dążenie do uznania jej jako istotnego dla rozwoju kultury narodowej. Organizowanie imprez artystycznych w szpitalach, domach dziecka, ośrodkach szkolno-wychowawczych. Organizowanie imprez w domach kultury, Urzędzie Wojewódzkim - wystawy sukcesywne. Udział w konkursach krajowych

Dane naszego OPP: