Kilka słów o naszej organizacji:

udział w życiu samorządu; reprezentowanie oraz obrona praw członków stowarzyszenia, a także innych grup ludzi, społeczeństwa,środowiska naturalnego, organizacji, instytucji, firm

Dane naszego OPP: