Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele statutowe Fundacji: 1 . Finansowanie budowy, wyposażenia i eksploatacji pawilonu rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych z mózgowym porażeniem dziecięcym. 2 . Popularyzacja wiedzy o dziecku niepełnosprawnym w szczególności wiedzy o mózgowym porażeniu dziecięcym, jego rehabilitacji i problemach w adaptacji społecznej. 3 . Świadczenie pomocy rehabilitacyjnej dzieciom i młodzieży do lat 18 poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Działalność Fundacji polega na gromadzeniu środków pieniężnych w celu udzielania pomocy finansowej w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego dzieciom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, dzieciom z mózgowym porażeniem dziecięcym z rodzin o niskich dochodach oraz działowi rehabilitacji przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie.

Dane naszego OPP: