Kilka słów o naszej organizacji:

Głównym przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Zapewnienie odpowiedniego wsparcia osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom poprzez prowadzenie rehabilitacji, terapii, socjoterapii, działalności kulturalnej i sportowej. Tworzenie warunków do normalnego funkcjonowania w życiu społecznym, podejmowanie działań na rzecz integracji społecznej. Prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom osób niepełnosprawnych: poradnictwo, terapia psychologiczna, edukacja, szkolenia.

Dane naszego OPP: