Kilka słów o naszej organizacji:

1 . inicjowanie, wspieranie i promowanie przedsięwzięć muzycznych w kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości kompozytorów polskich. 2 . Promowanie młodych utalentowanych artystów w kraju i za granicą. 3 . Upowszechnianie wykonawstwa orkiestrowego, Polskiej Orkiestry Kameralnej oraz Orkiestry Sinfonia Varsovia

Dane naszego OPP: