Kilka słów o naszej organizacji:

Dożywianie dzieci i i młodzieży, dofinansowanie wyjazdów na wycieczki szkolne. Dofinansowanie wyjazdu na zieloną szkołę dzieci i młodzieży z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej. Dofinansowanie przewozu dzieci i młodzieży z Publicznego Gimnazjum. Przygotowanie i rozdanie paczek świątecznych dla dzieci i młodzieży objętej pomocą Fundacji Dzieci Pienin. Dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych dla najbardziej potrzebujących uczniów w szkołach z terenu gminy Krościenko nad Dunajcem.

Dane naszego OPP: