Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Pomoc dzieciom leczonym z powodu chorób nowotworowych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie i ich rodzinom, zarówno w trakcie jak i po zakończeniu leczenia. 2 . Pomoc rzeczowa i finansowe dla oddziałów w których dzieci są leczone

Dane naszego OPP: