Kilka słów o naszej organizacji:

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie społecznego gimnazjum im Lady Sue Ryder w Woli 0dtorskiej oraz Społecznej Szkoły Podstawowej im Lady Sue Ryder w Niepołomicach. Celem statutowym jest gromadzenie środków finansowych w celu poprawiania warunków do nauki dzieci i młodzieży zamieszkujących teren Miasta i Gminy Niepołomice uczęszczających do w.w szkół.

Dane naszego OPP: