Kilka słów o naszej organizacji:

Podstawowym celem działania Fundacji jest realizacja różnorodnych przedsięwzięć pomocowych, profilaktyczno 0374 osłonowych, terapeutyczno 0374 rehabilitacyjnych, ochrona zdrowia, oświata, kultura, wychowanie, opieka społeczna, edukacja, zabezpieczenie prawidłowych warunków rozwoju na rzecz dzieci zamieszkałych na terenach narażenia środowiskowego na metale ciężkie w rejonie Górnego Śląska, a szczególnie okolic Miasteczka Śląskiego

Dane naszego OPP: