Kilka słów o naszej organizacji:

TOWARZYSTWO SPORTOWE OPATRUNKI JEST DOBROWOLNYM ZRZESZENIEM OSÓ0c355 KTÓRE ZA CEL DZIAŁANIA STAWIAJĄ SOBIE: 1 . NIEODPŁATNE ORAZ ODPŁATNE UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU WŚRÓD DZIECI, MŁODZIEŻY ORAZ OSÓ0011 DOROSŁYCH, 2 . ODPŁATNE WYPOŻYCZENIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO, 3 . POPULARYZOWANIE RUCHU NA SWIEŻYM POWIETRZU ORAZ KRZEWIENIE ZAMIŁOWANIA DO UPRAWINAI RÓŻNYCH FORM WYPOCZYNKU, 4 . ORGANIZOWANIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ I TOWARZYSKIEJ Z UDZIAŁEM CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA I ICH RODZIN

Dane naszego OPP: