Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Wykonywanie części działalności Stowarzyszenia nieodpłatnie w ramach wolontariatu. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swych członków oraz Zarządu. Czlonkowie łącznie z Zarządem wykonują swoją pracę nieodpłatnie, korzystają ze sprzętu prywatnego w postaci urządzeń do grillowania, elektrycznych, nagłaśniających, urządzeń do kopiowania, skanowania. korzystają także z prywatnych komputerów, drukarek i poczty elektronicznej, a także łączności telefonicznej i internetu w celu sporządzania sprawozdań wymaganych przepisami prawa dla organizacji pozarządowych, a także związanych z przyjmowaniem delegacji z zaprzyjaźnionych Gmin Partnerskich.

Dane naszego OPP: