Kilka słów o naszej organizacji:

1 .Celem Fundacji :jest budowa, rozwój i prowadzenie ośrodka leczniczo – rehabilitacyjnego i wychowawczego dla dzieci niepełnosprawnych w Elblągu; 2 .wyrównywanie szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w społeczności lokalnej. 3 .integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z dziećmi i młodzieżą zdrową.

Dane naszego OPP: