Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Prowadzono sekcje sportowe, szkolono dzieci i młodzież, co sprawiło, iż do klubu ciągle przychodzą kolejne osoby chcące uczestniczyć w zajęciach. Stworzono warunki do rozwoju. Współpracowano z odpowiednio przygotowaną kadrą szkoleniową. Zabezpieczono niezbędną bazę sportową oraz sprzęt sportowy, co przyczyniło się do rozwoju dzieci i młodzieży. Organizowano i uczestniczono w imprezach sportowo- rekreacyjnych, co przyciągało liczną grupę sympatyków klubu a zawodnikom zrzeszonym w naszym klubie pozwoliło na udział w sportowej rywalizacji. Zabezpieczono transport umożliwiającego udział w zawodach sportowych, oraz wodę mineralną i posiłki regeneracyjne. Zapewniono opiekę lekarską oraz ubezpieczenie uczestników zawodów od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Dane naszego OPP: