Kilka słów o naszej organizacji:

Ratownictwo i ochrona ludności: działania realizowane w tym obszarze to przede wszystkim prowadzenie działań ratowniczo - gaśniczych, usuwanie skutków katastrof naturalnych i awarii technicznych, prowadzenie działań poszukiwawczo - ratowniczych, także organizacja działań ratownictwa drogowego, prowadzenie działań ratowniczych na zbiornikach i ciekach wodnych, zabezpieczenie miejsc wypadków i awarii technicznych a także prowadzenie monitoringu zagrożeń naturalnych związanych z żywiołami i naturą.

Dane naszego OPP: