Kilka słów o naszej organizacji:

1 . wspieranie działalności -posłannictwa- Zakonu Dominikanów -Ordo Praedicatorum/, 2 . samodzielne prowadzenie działalności charytatywnej, wychowawczej i edukacyjnej w duchu posłannictwa Zakonu Dominikanów, 3 . prowadzenie działalności w zakresie nauki, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, opieki i pomocy społecznej.

Dane naszego OPP: