Kilka słów o naszej organizacji:

a) wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju wsi Lubnó; b) wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym; c\) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; d\) promocja i ochrona zdrowia; e) wszelkie działania w kierunku wspierania nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Dane naszego OPP: