Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji Wspierania Własności Pracowniczej "Zmiany"z siedzibą w Warszawie przy ulicy Bajana 11a jest : inicjowanie, wspomaganie i prowadzenie działań umacniających i rozwijających własność pracowniczą oraz osiągnięcia związane z demokratyzacja zarządzania w przedsiębiorstwach w Polsce, wynikające z transformacji gospodarki polskiej i wspieranie procesu przystosowania się załóg pracowniczych do nowych warunków ekonomicznych. Są to: 1) działanie na rzecz edukacji przedstawicielstw pracowniczych, celem zapobiegania powstawaniu konfliktów w przedsiębiorstwach; 2) działanie na rzecz wspierania inicjatyw ruchu samorządu pracowniczego oraz idei współwłasności pracowniczej; 3) działanie na rzecz upowszechniania wiedzy o samorządzie pracowniczym oraz o jego dorobku.

Dane naszego OPP: