Kilka słów o naszej organizacji:

1 . wspieranie działalności i promocja inicjatyw teatralnych zajmujących się realizacjami dramaturgii współczesnej oraz przedstawieniami teatrów tańca 2 . katalogowanie i archiwizacja dorobku współczesnego dramatu i teatrów tańca. Popularyzacja osiągnięć dramatu współczesnego i teatrów tańca 3 . ochrona dziedzictwa kultury narodowej 4 . upowszechnianie kultury teatralnej wśród młodzieży.

Dane naszego OPP: