Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży 2 ) niesienie dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom pomocy materialnej i moralnej ze szczególnym uwzględnieniem środowisk zagrożonych patologią społeczną

Dane naszego OPP: