Kilka słów o naszej organizacji:

działalność związana z promocją i organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych prowadzonych na powietrzu i w halach z wykorzystaniem obiektów sportowych będących w posiadaniu Klubu Sportowego oraz Placówek Oświatowych. Zadania realizowane są na bieżąco przez udział sportowców GLKS w treningach, meczach sparingowych i rozgrywkach ligowych. W okresie sprawozdawczym ponoszono koszty min. na opłaty regulaminowe na rzecz ŚZPN w Kielcach, obsługę sędziowską, obsługę medyczną, gospodarza stadiony oraz organizację rozgrywek.

Dane naszego OPP: