Kilka słów o naszej organizacji:

Klub prowadzi działalność sportową i wychowawczą w celu: - zapewnienia członkom możliwości udziału w sporcie, - kształtowania u członków Klubu wysokich wartości moralnych i fizycznych; - zapewnienia ogółowi osób widowisk sportowych o wysokich walorach estetycznych pozwalających na pozytywne przeżycia i wartościowy wypoczynek. - przeciwdziałania wszelkim przejawom demoralizacji i patologii wśród nieletnich w tym narkomanii, alkoholizmowi i paleniu papierosów.

Dane naszego OPP: