Kilka słów o naszej organizacji:

II. Realizacja zadań statutowych Stowarzyszenia Stowarzyszenie jako organizacja pożytku publicznego w 2016 r. zrealizowało zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Na wniosek Dyrektora Szpitala Powiatowego w Złotowie zakupiono sprzęt medyczny za kwotę 16.423,92 w tym: 1 Moduł do pomiarów parametrów życiowych pacjenta BIS \(pomiar indeksu bispektralnego\) 4 428,00 2 Wanna do kąpieli wirowej kończyn dolnych 6 937,92 3 RehaStim 4 Stymulator mięśni i nerwów 783,00 4 Wózek opatrunkowy Duro 2 2 850,00 5 Wózek do przewozu leków Duro 1 szt. 3 1 425,00

Dane naszego OPP: