Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Ludowy Klub Sportowy Liswarta z siedzibą 42-714 Lisów ul. Szkolna 2 w roku 2016 wykonywał następujące działania: podczas całego roku organizowane były treningi dla wszystkich grup wiekowych, tj. orlików, juniorów młodszych i seniorów. Oprócz samych treningów celem ich sprawdzenia brano udział w rozgrywkach piłkarskich na różnych szczeblach. I tak: Orliki i Juniorzy młodsi uczestniczyli w rozgrywkach prowadzonych przez Podokręg Piłki Nożnej w Lublińcu, natomiast seniorzy uczestniczyli w rozgrywkach klasy Okręgowej okręgu Częstochowskiego. Dodatkową motywacją dla trenujących było zorganizowanie przez Klub dwóch obozów piłkarskich. Uczestniczyło w nich prawie maksimum zawodników grup młodzieżowych. Oprócz obozów, zorganizowanych zostało kilka wyjazdów integracyjnych jednodniowych. Maiły one na celu nauczyć dzieci życia w grupie, odciągnąć od ciągłego przesiadywania przed komputerem. Na pewno takie działania poprawiają zdrowie wielu z nich \(leczenie nadmiernej otyłości, leczenie wad postawy, poprawa ogólnej sprawności fizycznej człowieka). Oprócz działań na rzecz samych zawodników, prowadzono również działania upiększające obiekt piłkarski - cały czas dbano o dobry stan murawy. Oprócz upiększania obiektu piłkarskiego cały czas dbano o jego porządek i czystość. Wszystkie działania prowadzone były nieodpłatnie.

Dane naszego OPP: