Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Pomoc Dzieciom Niepełnosprawnym

Obywatelska Fundacja na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy w Chodzieży posiada status organizacji pożytku publicznego KRS 0000035984

Zdrojowa 14A
64-800 Chodzież
tel: 67 282 09 51
e-mail: nonprofitchodziez@wp.pl
Numer Konta: 61 1090 1317 0000 0000 3100 0261

Nasza strona www: www.fundacja.netbiz.pl

Kilka słów o naszej organizacji:

Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 35 podopiecznych w 6 pracowniach:pracownia gospodarstwa domowego, pracownia stolarska,pracownia ogrodniczo-plastyczna, pracownia ceramiczna, pracownia rękodzielnicza, pracownia komputerowa. Wdrażanie uczestników WTZ do samodzielnej obsługi w zakresie czynienia zakupów,przygotowywania posiłków, utrzymania higieny w otoczeniu i higieny osobistej. Organizowanie imprez integracyjnych pozwalających na udział osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym. Organizowanie spotkań integracyjnych z przedstawicielami lokalnej społeczności i prezentowanie wytworów sporządzonych przez uczestników.

Dane naszego OPP: