Kilka słów o naszej organizacji:

Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 35 podopiecznych w 6 pracowniach:pracownia gospodarstwa domowego, pracownia stolarska,pracownia ogrodniczo-plastyczna, pracownia ceramiczna, pracownia rękodzielnicza, pracownia komputerowa. Wdrażanie uczestników WTZ do samodzielnej obsługi w zakresie czynienia zakupów,przygotowywania posiłków, utrzymania higieny w otoczeniu i higieny osobistej. Organizowanie imprez integracyjnych pozwalających na udział osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym. Organizowanie spotkań integracyjnych z przedstawicielami lokalnej społeczności i prezentowanie wytworów sporządzonych przez uczestników.

Dane naszego OPP: