Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród członków Stowarzyszenia i ogółu społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży.

Dane naszego OPP: