Kilka słów o naszej organizacji:

1 . WSPIERANIE WSZECHSTRONNEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SPOŁECZNEGO I GOSPODARCZEGO WSI KRZYŻANOWICE I OKOLIC 2 . WSPIERANIE DEMOKRACJI I 0c068DOWANIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3 . WSPIERANIE INICJATYW OŚWIATOWYCH W ŚRODOWISKU WIEJSKIM

Dane naszego OPP: