Nasza strona www: www.iskierkawroc.pl

Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie to organizacja non-profit, której celem i wyłączną działalnością jest przywrócenie dziecka rodzinie poprzez : 1 . Zapobieganie niedostosowaniu i sieroctwu społecznemu dzieci i młodzieży; 2 . Organizowanie wszechstronnej pomocy i opieki dzieciom i młodzieży z rodzin biednych, wielodzietnych, rozbitych, dysfunkcyjnych; 3 . Zapewnienie pomocy rodzicom, mającym poważne trudności w wychowaniu i opiece nad dziećmi i młodzieżą; 4 . Wspieranie i podnoszenie kompetencji osób działających na rzecz dziecka i jego rodziny.

Dane naszego OPP: