Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: 1 . Zapobieganie marnotrawstwu i niszczeniu żywności. 2 . Nieodpłatny rozdział pozyskanej żywności wśród potrzebujących za pośrednictwem organizacji i innych instytucji, będących partnerami Stowarzyszenia. 3 . Przeciwdziałanie problemom głodu i niedożywienia poprzez pozyskiwanie bezpłatnej żywności.

Dane naszego OPP: