Kilka słów o naszej organizacji:

ELEM KLU0c068 JEST PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE SPORTU, TURYSTYKI, REKREACJI, REHABILITACJI, ZDROWIA I INNYCH FORM WYPOCZYNKU LEZĄCYCH W SFERZE ZADAŃ PUBLICZNYCH NA RZECZ OSÓ0011 NIEPEŁNOSPRAWNYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI ŚRODOWISKA OSÓ0011 NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE SCHORZENIEM NARZĄDU WZROKU, A TAKŻE DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ PROMOCJI I ORGANIZACJI WOLONTARIATU.

Dane naszego OPP: