Kilka słów o naszej organizacji:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Dane naszego OPP: