Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Udzielanie pomocy zdrowotnej, psychologicznej i socjalnej rodzinie. 2 . Wspieranie programów, środowisk zawodowych, organizacji społecznych i instytucji świadczących pomoc zdrowotną, psychologiczną i socjalną rodzinie.

Dane naszego OPP: