Kilka słów o naszej organizacji:

wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego . . . .

Dane naszego OPP: