Kilka słów o naszej organizacji:

Wykonano: 1 \)audyty energetyczne Przedszkola nr 10 , Szkoły Podstawowej nr 18 _filia, Szkoły Podstawowej nr 13 , Szkoły Podstawowej nr 11 w Rybniku; 2 ) dokumentację techniczno-kosztorysową termomodernizacji budynków i źródeł ciepła dla Szkoły Podstawowej nr 20 , Szkoły Podstawowej nr 13 , Szkoły Podstawowej nr 11 w Rybniku. 3 ) Dokumentację techniczno-kosztorysową instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku.

Dane naszego OPP: