Kilka słów o naszej organizacji:

Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych. Pomoc kobietom po chorobie nowotworowej piersi i ich rodzinom. Działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Dane naszego OPP: