Kilka słów o naszej organizacji:

1 .Planowanie i organizowanie życia sportowego w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe, oraz pomoc organizacyjną i materialną sympatyków Klubu. 2 . Uczestniczenie w imprezach organizowanych na obszarze działania i poz nim. 3 .Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu. 4 .Przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności alkoholizmowi, narkomanii i przestępczości młodzieży.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000034280
  • e-mail: waek@wp.pl
  • Telefon: 604772554
  • Adres: UL. SPORTOWA 2, 37-600 LUBACZÓW